Naszym celem jest 

wspieranie i rozwijanie

działalności artystycznej

dzieci, młodzieży i dorosłych,

również osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

MISJA

  CELE

 

Pragniemy dzielić się wiedzą, ale również pobudzać do aktywności artystycznej, wierząc, że w każdym dziecku drzemie mały artysta.

Realizacja naszej misji rozpoczyna się od grup dzieci najmłodszych - dzieci żłobkowych, przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

 

Na rozwój artystyczny nigdy nie jest za późno, dlatego w naszej ofercie znajdują się również warsztaty dla dorosłych.

Nasza praca z osobami dorosłymi oparta jest przede wszystkim na zajęciach indywidualnych oraz warsztatach w małych grupach. Nasza oferta dostosowana jest do potrzeb uczestników, dzięki czemu są oni zadowoleni z przebiegu nauki gdyż czerpią z tego olbrzymią radość.

 

N A S Z E   C E L E

 

  • Umuzykalnienie dzieci, młodzieży i dorosłych

  • Upowszechnienie muzykowania na instrumentach oraz śpiewu

  • Wspieranie aktywności artystycznej w placówkach na każdym poziomie kształcenia

  • Upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z uczestnictwa w kulturze i sztuce

  • Pobudzanie aspiracji i pasji do tworzenia sztuki

  • Stworzenie nawyków obcowania ze sztuką od okresu prenatalnego do końca życia

  • Ukazanie procesu tworzenia sztuki jako procesu pełnego radości, zabawy i nauki