NAGŁOŚNIENIE

„ Rytmika nie jest sztuką,

nie jest celem samym w sobie,

jest przygotowaniem do wszystkich sztuk,

jest wychowaniem.

Muzyka w greckim ujęciu tego słowa

jest elementem pedagogicznym

najwyższej rangi................”

 

Emil Jaques – Dalcroze

R Y T M I K A

Jedną ze skuteczniejszych form pracy rozwijającej ekspresję dzieci w wieku od 1 do 6 lat jest kształcenie muzyczno – ruchowe.

Ma to ogromny wpływ na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Wrażliwość słuchowa doskonali się z wiekiem. Ruch jest czynnikiem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju dziecka, kształtuje układ nerwowy oraz mięśnie. Percepcja muzyki rozwija wyobraźnię, samodzielność myślenia oraz kształtuje postawę twórczą. Zajęcia muzyczno – ruchowe w żłobku i przedszkolu mają ogromny wpływ na prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka. Ważnym elementem tego rozwoju jest poznawanie instrumentów muzycznych, ich budowy i brzmienia oraz słuchanie muzyki granej na żywo.

CELE I ZADANIA

 

 1. Kształtowanie umiejętności odróżniania tempa, dynamiki, rejestrów w muzyce oraz linii melodycznej.

 2. Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – rozpoznawanie ich dźwięków.

 3. Nauka koncentracji – zabawy z echem.

 4. Umiejętność poruszania się – marsz, bieg, podskok, przeskok, cwał. Dostosowanie ruchu do muzyki.

 5. Kształtowanie poprawnego śpiewania piosenek              – dykcja, intonacja, śpiewanie indywidualne i w grupie.

 6. Umiejętność prawidłowego oddechu.

 7. Wyrabianie pamięci muzycznej.

 8. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

 9. Kształtowanie koordynacji ruchów.

 10. Umiejętność poruszania się krokami tańców                 – polki, krakowiaka, walca, trojaka i tramblanki.

 11. Dzieci potrafią podawać własną interpretację piosenek, powtarzać głosem motywy muzyczne i melodyczne śpiewane przez nauczyciela.

 12. Nauka improwizacji i rozwijanie umiejętności twórczych.

 

 

Podczas zajęć muzyczno – ruchowych realizowane są również cele ogólnowychowawcze, do których należy umiejętność współżycia z kolegami, podporządkowanie się obowiązującym regułom, współodpowiedzialność uczestników zespołu.

 

FORMY REALIZOWANE PODCZAS ZAJĘĆ

 

 1. Śpiew

 2. Gra na instrumentach

 3. Ruch przy muzyce

 4. Tworzenie muzyki

 5. Słuchanie muzyki

 

 

Tematyka zajęć muzyczno – ruchowych związana jest z porami roku, zjawiskami przyrody, zawodami, zwierzętami, owocami, warzywami oraz z imprezami okolicznościowymi jak Dzień Nauczyciela, Mikołaj, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Matki itp.

        

Rozwijanie zainteresowań muzyczno – ruchowych u dzieci w ciekawy, interesujący sposób, pobudza je do czynnego udziału w zajęciach i staje się podstawą do poszerzania swych wiadomości w szkole podstawowej.

 

Autorski program zajęć muzyczno-ruchowych powiązany jest z autorskim cyklem audycji muzycznych, które uzupełniają zajęcia rytmiki o poznawanie instrumentów muzycznych.

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Jarosław Szymeczko

tel. 605 731 737

tubas@wtsart.pl